DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: DLG gia hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2012 đến 10/4

Lý do: Công ty đang cùng với Công ty kiểm toán đối chiếu số liệu của các công ty thành viên và các chi nhánh mà các công ty thành viên này cũng như chi nhánh đóng trên các địa bàn tỉnh khác nhau

 

Ngày 22/03/2013, SGDCK Tp.HCM nhận được công văn số 110/ĐGH-TGĐ của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị chấp thuận gia hạn nộp BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2012 chậm nhất vào ngày 10/04/2013.

Lý do gia hạn: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai hiện có 17 công ty con và 3 công ty liên kết. Công ty đang cùng với Công ty kiểm toán đối chiếu số liệu của các công ty thành viên và các chi nhánh mà các công ty thành viên này cũng như chi nhánh đóng trên các địa bàn tỉnh khác nhau. Do vậy, việc đối chiếu số liệu cũng phần nào gặp khó khăn dẫn đến không kịp nộp BCTC gửi UBCKNN và SGDCK Tp.HCM đúng thời hạn quy định theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC.

Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012, đề nghị xin gia hạn CBTT của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược