DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: DLG thay đổi người ủy quyền CBTT

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) công bố Giấy ủy quyền Người công bố thông tin như sau:

 

Theo đó, bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính là người được DLG ủy quyền làm “nhân viên công bố thông tin” kể từ ngày 12/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX752.025,6 +752.022,8 (26.857.957,9%) 0,227,7
HSX309.657,7 +309.644,5 (2.336.939,5%) 1,26,1
UPCOM0,0 -9,6 (-100,0%) 1,65,7
HSX88.473,7 +88.468,6 (1.755.329,6%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược