DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: DLG thay đổi người ủy quyền CBTT

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) công bố Giấy ủy quyền Người công bố thông tin như sau:

 

Theo đó, bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban tài chính là người được DLG ủy quyền làm “nhân viên công bố thông tin” kể từ ngày 12/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX115.015,7 +115.013,1 (4.457.872,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.223,1 (320.457,5%) 1,26,1
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,65,7
HSX672.399,4 +672.396,0 (19.776.352,6%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược