DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: DLG đính chính nội dung báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) giải trình và đính chính nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 như sau:

 

Giải trình việc “chuyển nhượng và góp vốn, ủy nhiệm người quản lý vốn góp tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Nam Nguyên”.

Ngày 5/11/2012, Hội đồng quản trị đã nhóm họp và thông qua việc chuyển nhượng 1 triệu cổ phần góp cốn của CTCP Đầu tư và Xây dựng Nam Nguyên do ông Phạm Anh Hùng theo quyết định số 15 của Hội đồng quản trị.

Đồng thời, công ty dự kiến góp 5,7 tỷ đồng và ủy quyền cho ông Bùi Văn Toàn quản lý phần vốn góp tại Nam Nguyên. Tuy nhiên, các cổ đông của Nam Nguyên đã không góp vốn đúng thời gian như cam kết với Hội đồng quản trị Nam Nguyên, do đó, Hội đồng quản trị đã quyết định hủy quyết định số 12.

Đến ngày 6/12/2012 (ngày ĐHCĐ của Nam Nguyên), theo đó, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 1.980.000 cổ phần tại Nam Nguyên cho cổ đông mới của Nam Nguyên là ông Huỳnh Thái Quốc và công ty đã công bố thông tin theo đúng quy định.

Chi tiết công bố thông tin. 

Công bố thông tin: DLG đính chính nội dung báo cáo quản trị năm 2012DLG

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược