DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: DLG báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 15 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Có 08 giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược