DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Thu hẹp hoạt động: DLG thoái vốn tại công ty con

Vốn góp của DLG tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Nguyên này giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4%.

 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai DLG thông báo về việc thay tỷ lệ vốn góp tại công ty con.

Theo đó, DLG chuyển nhượng 1,98 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Nguyên cho cổ đông khác.

Như vậy, vốn góp của DLG tại công ty này giảm từ 21 tỷ đồng (2,1 triệu cổ phần) xuống còn 1,2 tỷ đồng (120.000 cổ phần), tương ứng tỷ lệ vốn góp giảm từ 70% xuống 4%.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược