DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Thay đổi nhân sự: DLG bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ông Bùi Văn Toàn được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 30/11/2012.

 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Theo đó, Công ty bổ nhiệm ông Bùi Văn Toàn nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc DLG kể từ ngày 30/11/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược