DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: DLG giải trình một số nội dung trên BCTC hợp nhất quý III/2012

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) giải trình một số nội dung trên BCTC hợp nhất Q3/2012 như sau:

 Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị lệch so với lợi nhuận sau thuế trên Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính.

Lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là trên 5,69 tỷ đồng và trên bảng thuyết minh là 5,57 tỷ đồng.

Nguyên nhân: Sau khi báo cáo tài chính từ phần mền excel sau đó nhập liệu sang Word để trình bày phần thuyết minh báo cáo tài chính. Trong quá trình nhập số kế toán bị nhầm lẫn dẫn đến sai số như trên.

Chi tiết giải trình trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược