DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

KQKD quý III: DLG - Lợi nhuận công ty mẹ giảm 87% so với cùng kỳ

BCTC riêng lẻ quý III/2012 của CTCP Đức Long Gia Lai (DLG) chỉ ghi nhận hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh 87% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng cũng giảm gần 83%, đạt 5.11 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý III và 9 tháng của DLG giảm 19,44% và 11.13%, trong khi chi phí tài chính tăng vọt 139% và 58,89% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý dù giảm nhưng chiếm tỷ trọng cao với 3,4 tỷ đồng và 11,21 tỷ đồng.

Chính những điều này khiến lợi nhuận của công ty lần lượt sụt mạnh trong quý III và 9 tháng.
 


Theo - HOSE/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược