DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Công bố thông tin: DLG thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) công bố thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Trước khi thay đổi, số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 35.210.708 cổ phiếu và công ty đã niêm yết bổ sung 31.874.400 cổ phiếu.

Như vậy, sau khi niêm yết bổ sung, số cổ phiếu có quyên biểu quyết lưu hành hiện tại của DLG là 67.085.108 CP.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược