DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HSX)

Niêm yết cổ phiếu: DLG – 5/10 giao dịch bổ sung gần 32 triệu cổ phiếu

Ngày niêm yết có hiệu lực: 26/9/2012.

 Sở GDCK Tp.HCM cho biết, ngày 5/10/2012 tới đây 31.874.400 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) sẽ chính thức được giao dịch bổ sung trên HOSE.

Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược và chuyển đổi từ trái phiếu.

Tổng giá trị niêm yết trên 318,74 tỷ đồng.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 470,10 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX698.941,5 +698.940,2 (53.764.626,9%) 0,227,7
HSX44.236,9 +44.222,8 (313.637,2%) 1,26,1
UPCOM0,0 -5,2 (-100,0%) 1,65,7
HSX521.994,3 +521.991,3 (17.754.807,1%) 1,14,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược