DCS

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (HNX)

Kết quả kinh doanh: 9 tháng, DCS lỗ 150 triệu đồng

Quý 3, DCS lỗ 134 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 936 triệu đồng.

Công ty CP Tập Đoàn Đại Châu (DCS) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2012 của công ty mẹ.

Cụ thể, doanh thu trong quý chỉ bằng 1/2 cùng kỳ năm trước, đạt hơn 31,16 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó cũng chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 50%  cùng kỳ.

Doanh thu tài chính sụt giảm mạnh từ 2 tỷ xuống còn có 3 triệu, bên cạnh đó DCS không có thêm khoản thu nhập khác như trong quý 3/2011.

Kết quả, DCS lỗ 134 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 936 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm công ty lỗ 150 triệu đồng, 9 tháng 2011 công ty lãi hơn 15 tỷ đồng.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 46,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược