DCS

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: DC Phú Hà đăng ký mua 500.000 CP DCS

DC Phú Hà vừa bán thành công 500.000 CP DCS.

Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP DC Phú Hà

Mã chứng khoán: DCS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 1,49%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Năng

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 22.458 CP (tỷ lệ 0,07%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Làm tăng tính thanh khoản

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/08/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 46,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược