D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

Công bố thông tin: D2D thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương tổ chức Đại hội Đồng cổ đông 2013 như sau:

 

 

Theo đó, Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào trong thời gian tháng 3 hoặc tháng 4/2013 tại Trung tâm hội nghị Golden Palace, Số 04-06, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
Các cổ đông tham dự sẽ theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 8/3/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược