D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

Kết quả kinh doanh: D2D - lợi nhuận quý IV tăng gấp 2,32 lần so với cùng kỳ

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với 11,12 tỷ đồng, tăng gấp 2,32 lần so với cùng kỳ năm 2011.

Doanh thuần trong quý D2D đạt 100,56 tỷ đồng, tăng 43,56% so với cùng kỳ nhưng tỷ trọng giá vốn hàng bán tăng nên lãi gộp quay đầu giảm 38,9% khi đạt 12,83 tỷ đồng.

Trong quý IV/2011 khoản lợi nhuận khác của D2D là -9,4 tỷ đồng trong khi kỳ này là 485,22 triệu đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý IV của D2D có mức tăng cao khi đạt 11,12 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2012, Công ty lãi ròng 48,07 tỷ đồng, tăng nhẹ trên 6% so với năm 2011.

Ngày 22/1 Công ty công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 với 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và 44 nghị quyết và quyết định.

Về giao dịch cổ phiếu: Ông Hồ Đức Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 0,47% tương ứng 50.008 CP.

Chi tiết báo cáo tài chính quý IV/2012báo cáo quản trị công ty.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược