D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

Kế hoạch kinh doanh: D2D năm 2013 đặt mục tiêu 60,5 tỷ đồng lợi nhuận

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2013 là 260 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, D2D đưa ra chỉ tiêu 150 tỷ đồng doanh thu riêng lẻ và 55 tỷ đồng lợi nhuận trướ thuế.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược