D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

Công bố thông tin: D2D giải trình ý kiến kiểm toán

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) giải trình ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2012 như sau:

 D2D chưa ghi nhận doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu phố chợ Quản Thủ đã đủ điều kiện ghi nhận trong 06 tháng đầu năm 2012 với số tiền là gần 12,43 tỷ đồng do chưa xác nhận được giá vốn tương ứng với khoản doanh thu này.

Chi tiết giải trình tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược