D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

Quyền lợi cổ đông: D2D chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm tỷ lệ 10%

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/9. Công ty thanh toán cổ tức vào ngày 30/10.

CTCP phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) công bố thông tin về việc chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, tỷ lệ cổ tức Công ty trả là 10%, ngày đăng ký cuối cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/9.

D2D sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 30/10. Số tiền dự chi cho đợt cổ tức này khoảng 10,65 tỷ đồng tương ứng với trên 10,65 triệu cổ phiếu D2D đang lưu hành.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược