D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

BCTC hợp nhất: 6 tháng, D2D giảm gần 40% lợi nhuận

6 tháng D2D lãi hợp nhất hơn 19 tỷ đồng, riêng quý II chiếm hơn 5 tỷ đồng.

Công ty cổ phần D2D (D2D) công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, công ty đạt doanh thu 91 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 65%. Lợi nhuận gộp của D2D giảm 31,5%. Ngoài ra, doanh thu tài chính của D2D trong kỳ giảm 50%.

D2D đạt 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2012, trong đó, lãi của cổ đông công ty mẹ là 5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, D2D đạt doanh thu hơn 124 tỷ đồng, tăng 23,5%. Lợi nhuận gộp đạt 37 tỷ đồng, giảm 11%. Công ty đạt 25,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 41,5%.

So với kế hoạch cả năm 2012, D2D hoàn thành 49,7% kế hoạch doanh thu (250 tỷ đồng) và 42,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (60,4 tỷ đồng).
 

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của D2D
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX
 

Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược