D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

D2D: Thoái vốn tại tại công ty liên kết

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) thông báo đã thực hiện xong thủ tục thoái toàn bộ vốn góp tại công ty liên kết CTCP Xây dựng Cổ Loa Thành.

Cụ thể, tổng số vốn góp của D2D tại công ty liên kết là 4,5 tỷ đồng tương ứng 450.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.

D2D thực hiện thoái vốn theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Như vậy, sau này CTCP Xây dựng Cổ Loa Thành không còn là công ty liên kết của D2D.

 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược