D2D

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX)

D2D: Trả cổ tức đợt 2/2011 tỷ lệ 15%

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15% của CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D).

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 16/05/2012

Ngày đăng ký cuối cùng            : 18/05/2012

Lý do và mục đích:   Trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2011 bằng tiền mặt

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:      15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thực hiện:    Ngày 30/05/2012

 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 232,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược