CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: CTG đã bổ sung trên 3.371,62 tỷ đồng vốn kinh doanh

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) báo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%.

 

Theo đó, CTG thu được 3.371.620.270.000 đồng từ đợt chào bán và toàn bộ số vốn này đã được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh theo đúng như phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,2 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,2 +0,1 (1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,6 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX7,8 -0,1 (-1,3%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược