CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: CTG giao dịch bán cổ phần cho BTMU

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) công bố thông tin về giao dịch bán cổ phần cho BTMU như sau:

 

Theo đó, CTG sẽ chào bán 644.389.811 cổ phần cho BTMU với mức giá là 24.00 dồng/CP.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX40,1 -0,9 (-2,2%) 2,67,0
HSX88.473,9 +88.444,3 (298.294,3%) 2,20,0
HSX35.389,7 +35.362,4 (129.295,7%) 2,59,0
HSX106.168,5 +106.153,7 (717.254,5%) 2,36,9
HSX35.389,8 +35.354,3 (99.589,6%) 2,10,0
HSX70.779,2 +70.749,9 (241.880,1%) 3,24,3
HNX7,4 +0,1 (1,4%) 0,415,0
HNX9,0 -0,1 (-1,1%) -2,0-3,3
HSX256.573,6 +256.561,5 (2.129.141,2%) 2,49,5
HSX176.947,7 +176.894,4 (331.884,5%) 1,817,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược