CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Thay đổi nhân sự: Ông Cao Văn Đức làm Phó Tổng Giám đốc Vietinbank

Ông Nguyễn Duy Hưng- nguyên Tổng Giám đốc Vietinbank sẽ tập trung thực hiện vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Theo đó, ông Cao Văn Đức - Phó Tổng Giám đốc VIETBANK sẽ đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Duy Hưng- nguyên Tổng Giám đốc Vietinbank sẽ tập trung thực hiện vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đây là sự thay đổi nằm trong kế hoạch của VIETBANK, nhằm chuyên nghiệp hóa, tách bạch chức năng quản trị và điều hành theo chuẩn mực chung. Hiện nay, Vietinbank đang thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để bổ nhiệm chính thức đối với ông Cao Văn Đức.
 
Vietinbank là ngân hàng mới nhưng kể từ khi thành lập và hoạt động đến nay, trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, môi trường kinh doanh tồn tại nhiều khó khăn, nhiều tổ chức tín dụng phải đứng trước nguy cơ tồn tại hoặc không tồn tại, phải kêu gọi nguồn lực từ bên ngoài để tái cơ cấu, nhưng Vietinbank đã vượt qua, phát triển với tốc độ nhanh nhất trong hệ thống và đạt được những kết quả nhất định:
 
Hệ thống mạng lưới hoạt động với 95 đơn vị ở 10 tỉnh, thành lớn trên cả nước; Số lượng nhân sự gần 1.300 người; Hoạt động của Vietinbank luôn đảm bảo hiệu quả, an toàn và lành mạnh; Vietinbank luôn tuân thủ các quy định pháp luật, quy tắc nghề nghiệp trong mọi hoạt động, các tỷ lệ bảo đảm an toàn luôn được duy trì trên mức quy định; Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư có chiều sâu, tạo nền tảng công nghệ vững chắc để phát triển sản phẩm, dịch vụ; Hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO…
 
Ngoài ra để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, Vietinbank cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành và đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất…đảm bảo VIETBANK luôn phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả, đủ năng lực để hội nhập và cạnh tranh

Theo - DDDNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,5 +0,4 (1,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,5 +0,6 (6,1%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,8 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX7,6 +0,1 (1,3%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược