CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: CTG đính chính một số thông tin

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) đính chính một số thông tin trong báo cáo quản trị 2012 như sau:

 

Ngày 30/1/2013 CTG công bố báo cáo quản trị năm 2012 nhưng vẫn sử dụng mẫu cũ để làm báo cáo nên chỉ cung cấp thông tin về các Biên bản họp Hội đồng quản trị thay vì Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Theo đó, CTG đính chính các nội dung tại Mục II, báo cáo quản trị năm 2012 trong file đính kèm tại đây.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,2 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,2 +0,1 (1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,6 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX7,8 -0,1 (-1,3%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược