CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Thay đổi nhân sự: CTG thay đổi Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) công bố thông tin về việc đổi nhân sự chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

 

Ngày 21/2/2013, Hội đồng quản trị của CTG có quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Kiên Cường để thực hiện thủ tục bầu giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kể từ ngày 1/3/2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,9 +0,2 (0,6%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM0,0 -10,3 (-100,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,7 +0,2 (2,4%) 0,415,0
HNX8,0 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược