CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Kết quả kinh doanh: CTG báo lãi 1.346,84 tỷ đồng trong quý IV

Lũy kế cả năm 2012 Ngân hàng lãi ròng 6.160,3 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với 2011.

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012.
 
Theo đó, trong quý thu nhập lãi thuần của CTG đạt  4.702,4, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ và chứng khoán kinh doanh giảm so với cùng kỳ.
 
Riêng mảng hoạt động ngoại hối và hoạt động chứng khoán đầu tư đã chuyển từ lỗ quý IV/2011 thành lãi trong quý này khi đạt lần lượt 82,74 tỷ đồng và 475,45 tỷ đồng.
 
Hoạt động khác đem về 491 tỷ đồng lợi nhuận, gấp rưỡi cùng kỳ và thu nhập góp vốn, mua cổ phần lỗ 262 tỷ đồng.
 
Chi phí hoạt động trong quý IV của CTG  phải trả tăng mạnh lên 2.374,9 tỷ đồng và đây là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận thuần sau thuế của chủ sở hữu quý IV giảm xấp xỉ 24% so với cùng kỳ khi đạt 1.346,8 tỷ đồng.
 
Lũy kế cả năm, VietinBank đạt 18.426,5 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và 6.160,3 tỷ đồng lợi nhuận ròng. So với 2011 giảm lần lượt là 8% và 1,4%.
 
Tính đến cuối năm 2012, tổng giá trị tài sản của VietinBank là gần  503.606 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2011.
 

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,9 +0,2 (0,6%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM0,0 -10,3 (-100,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,7 +0,2 (2,4%) 0,415,0
HNX8,0 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược