CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: CTG - Danh mục tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2013

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam công bố đường link danh mục tài liệu Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2013

Các tài liệu này được đăng tải trên trang web của Ngân hàng Công thương tại địa chỉ: http://investor.vietinbank.vn .Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

2. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

3. Chương trình họp

4. Tờ trình Đại hội về phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và Phương án sử dụng số tiền thu được.

5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

6. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

Tải tài liệu chi tiết

Công bố thông tin: CTG - Danh mục tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2013CTG


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX468.910,4 +468.875,8 (1.355.132,5%) 2,20,0
HSX115.015,9 +114.991,1 (462.740,8%) 2,59,0
HSX442.368,1 +442.354,2 (3.182.404,6%) 2,36,9
HSX88.474,0 +88.437,0 (239.342,4%) 2,10,0
HSX743.178,5 +743.157,3 (3.513.746,1%) 3,24,3
HNX9,7 +0,1 (1,0%) 0,415,0
HNX8,1 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX238.878,9 +238.865,4 (1.769.373,0%) 2,49,5
HSX477.757,7 +477.728,8 (1.653.041,0%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược