CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: CTG báo cáo quản trị năm 2012

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã thực hiện 42 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 42 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu:

  • Ông Nguyễn Trần Hòa Bình – em ruột Phó Tổng Giám đốc đã bán 1.700 CP;
  • Bà Bùi Như Ý – Phó Tổng Giám đốc đã bán 29.270 CP;
  • Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – con gái Phó Tổng Giám đốc đã mua và bán 1.000 CP
  • Ông Nguyễn Cao Khánh anh trai Phó Tổng Giám đốc đã mua 2.500 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,2 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,2 +0,1 (1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,6 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX7,8 -0,1 (-1,3%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược