CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: CTG thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) thống nhất tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2012.

Thời gian dự kiến tổ chức vào 26/2/2013 tại hội trường lớn trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.  

Nội dung CTG xin ý kiến cổ đông là lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lước ngoài.

Phê duyệt phát hành 644.389 cổ phần phổ thông mới cho BTMU theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Chi tiết nội dung cần thông qua.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,2 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,2 +0,1 (1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,6 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX7,8 -0,1 (-1,3%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược