CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

Công bố thông tin: CTG được kinh doanh mua bán vàng miếng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) công bố thông tin về giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau:

Ngày 7/1/2013 CTG đã nhận được giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Theo đó, Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cho phép CTG được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,2 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,2 +0,1 (1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,6 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX7,8 -0,1 (-1,3%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược