CLC

Công ty Cổ phần Cát Lợi (HSX)

Quyền lợi cổ đông: CLC – 27/2 GDKHQ tham dự đại hội cổ đông thường niên

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 4/4/2013.

Ngày 30/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 76/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CK: CLC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2013

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30, ngày 04/04/2013.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Cát Lợi – 934 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung Đại hội:

  • Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  • Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
  • Phân phối lợi nhuận 2012.
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
  • Kế hoạch cổ tức 2013.
  • Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
  • Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2013.
  • Và những nội dung khác./.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 46,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,7 +8.811,8 (24.545,5%) 3,05,0
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,36,5
HNX12,9 -1,3 (-9,2%) 1,27,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược