CI5

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (UPCOM)

Giao dịch nội bộ: Giám đốc CI5 đã mua 20.000 CP

Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 42.800 CP (tỷ lệ 3,42%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Khương

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Giám đốc

Mã chứng khoán: CI5

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.800 CP (tỷ lệ 1,82%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 42.800 CP (tỷ lệ 3,42%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 28/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 28/09/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 270,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược