CI5

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (UPCOM)

CI5: Trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%/cổ phiếu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 (mã CK: CI5) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2012

3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: 22 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần; thứ 7 và chủ nhật nghỉ)) từ ngày 04 tháng 6 năm 2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Thời gian thực hiện: ngày 04 tháng 06 năm 2012 .


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 270,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược