C32

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HSX)

Kết quả kinh doanh: Lãi quý IV/2012 của C32 giảm 21,15% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 3-2 (C32) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 với 9,47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nâng lợi nhuận lũy kế năm 2012 lên 42,7 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thuần trong quý C32 đạt 104,12 tỷ đồng, tăng 3% nhưng do chi phí giá vốn hàng bán cao nên lãi gộp giảm 16,7% khi đạt 18,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý Công ty đạt 1,15 tỷ đồng, tăng mạnh so với gần 400 triệu đồng ở cùng kỳ năm 2011. Ngoài ra, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm.

Kết thúc quý IV, công ty lãi ròng 9,47 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế năm 2012 lên 42,7 tỷ đồng, giảm trên 20% so với 2011.

So với chỉ tiêu 54,34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mà đại hội cổ đông đã thông qua, năm 2012 công ty mới chỉ hoàn thành 79% lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm. 

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 370,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,74 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược