C32

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: C32 – VF1 đã bán 87.310 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VF1 tại Công ty giảm xuống còn 5,98% tương ứng 669.300 cổ phiếu.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)

Mã chứng khoán: C32

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 756.610 CP, tỷ lệ 6,76%

Số lượng CP đã bán: 87.310 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 669.300 CP, tỷ lệ 5,98%

Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư

Ngày thay đổi sở hữu: 2/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 370,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,74 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược