C32

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HSX)

Phân phối lợi nhuận: C32 – 11/1 GDKHQ hưởng cổ tức đợt 1/2012

Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12% vào ngày 30/1/2013.

Ngày 03/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 09/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã CK: C32) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2013

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/01/2013

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 12% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

Thời gian thực hiện: ngày 30/01/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 370,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,74 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược