C32

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HSX)

ĐHCĐ bất thường: C32 sẽ niêm yết hơn triệu cp trong năm nay

Thời gian dự kiến trong tháng 12 năm nay.

Ngày 31/08, ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (UpCoM: C32) đã thông qua kế hoạch niêm yết 11.2 triệu cp trong tháng 12 năm nay.

Tại đại hội, HĐQT đưa ra hai phương án về kế hoạch niêm yết. Thứ nhất, công ty sẽ niêm yết 11.2 triệu cp vào ngày 13/12/2012. Tuy nhiên, nhiều cổ đông cho rằng nên dự kiến thời gian trong tháng 12, không nên đưa ra ngày cụ thể.

Thứ hai, trong trường hợp HOSE chưa ban hành quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết, trước ngày 15/09/2012 thì HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án 2 là phát hành và niêm yết cổ phiếu bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên nhằm tăng vốn điều lệ đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Theo đó, số cổ phần đăng ký niêm yết là 12,434,590 cp. Thời gian dự kiến niêm yết cũng trong năm nay.

Ngoài ra, cổ đông cũng đặt câu hỏi, nếu việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE không hoàn thành theo phương án 1, thì HĐQT có thực hiện phương án 2 không? Giá cổ phiếu C32 nếu bán 10,000 đồng/cp thì rất nhiều nhà đầu tư mua nhưng trên sàn thì giá là 3,900 đồng/cp chưa thấy công ty có phương án đưa giá cổ phiếu về giá trị thực.

Đại diện C32 cho biết, công ty quyết tâm lên sàn HOSE trong năm nay nhưng nếu chưa hoàn thành thì làm trong các năm tiếp theo và đây là một kênh huy động vốn rất tốt cho doanh nghiệp và vì quyền lợi nhà đầu tư.

Còn biện pháp để đưa giá cổ phiếu trở về giá trị thực thì rất khó vì giá cổ phiếu trên sàn chỉ có 3,900 đồng/cp, trong khi đó không có cổ đông nào bán, trong khi lượng nhà đầu tư đặt mua nhiều, vừa qua chỉ có Công ty ORS bán ra 100 cp.


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 370,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,74 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược