C32

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HSX)

C32: VF1 giao dịch bất thành

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) đã mua 0 CP, đã bán 0 CP.

 - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)

- Mã chứng khoán: C32

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 808.840 CP (tỷ lệ 7,22%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 808.840 CP (tỷ lệ 7,22%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giá không phù hợp

- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2012

- Ngày kết thúc giao dịch: 11/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 370,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,74 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược