BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: Lợi nhuận 6 tháng tăng 47% so với cùng kỳ trước

CTCP Vicem bao bì Hải Phòng (BXH) công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2011 đạt 3,22 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước trong đó riêng quý 2 lãi 1,7 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý 2/2011 của BXH, doanh thu thuần của công ty đạt 70,17 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức tăng 41,5% từ 5,3 tỷ đồng lên 7,5 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính tăng tới 2,4 lần cùng kỳ khi đạt 1,3 tỷ đồng nhưng theo đó các khoản chi phí cũng đã tăng lên tuơng ứng nên lợi nhuận thuần chỉ xấp xỉ cùng kỳ, đạt 1,8 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế trong quý 2 của BXH đạt 1,74 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BXH ghi nhận 112,48 tỷ đồng doanh thu thuần và con số lợi nhuận sau thuế 3,22 tỷ đồng.

So với 6 tháng năm 2010, cả hai chỉ tiêu này đều có mức tăng khá mạnh, lần lượt tăng 48% và 47%.   

Chi tiết Báo cáo tài chính quý 2/2011

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược