BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BCTC quý III: BXH lãi tăng 43,5% do chi phí lãi vay giảm

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, BXH chỉ đạt lợi nhuận 3,5 tỷ đồng, giảm 14,7% so với 9 tháng 2011.

CTCP Bao bì Xi măng Hải  Phòng (BXH) công bố BCTC quý III/2012.

Mặc dù doanh thu bán hàng trong quý 3/2012 sụt giảm mạnh từ 52,7 tỷ đồng xuống còn 37,9 tỷ đồng.

Nhưng do chi phí lãi vay năm nay đã giảm mạnh so với năm trước, cụ thể từ 1,3 tỷ đồng xuống 880 triệu đồng. Bên cạnh đó chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng tiết giảm khá nhiều.

kết quả, lợi nhuận sau thuế đã tăng từ 912 triệu lên 1,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 43,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, BXH ghi nhận mức lợi nhuận 3,5 tỷ đồng, giảm 14,7% so với 9 tháng 2011.

BCTC chi tiết


 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược