BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, doanh thu BXH giảm nhưng lợi nhuận tăng

Nguyên nhân do công ty đã cắt giảm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (mã BXH) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Theo đó, quý II/2012, BXH đạt doanh thu là 43,9 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí giá vốn giảm với tốc độ lớn hơn khiền lợi nhuận gộp giảm 10%.

Trong kỳ, BXH đã tiết kiệm được 36% chi phí quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp quý II/2012 là 2,1 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Quý II/20122, BXH đạt lợi nhuận 1,85 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm công ty đạt lợi nhuận 2,3 tỷ đồng. BXH hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ngày 1/8, BXH bổ nhiệm ông Hồng Anh Việt, Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức Phó giám đốc công ty; bổ nhiệm bà Hoàng Kim Yến, Trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính giữ chức Kế toán trưởng.
 


Theo - HNX/GafinKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược