BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: Phát hành gần 2 triệu CP tăng vốn lên 50 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH) đã nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

Cụ thể, BXH dự kiến chào bán 1.987.960 cổ phần với giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là các cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ.

BXH cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng làm vốn lưu động cho dây chuyền 2 của công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, BXH thông qua chỉ tiêu doanh thu 218,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế 5,3 tỷ đồng, giảm 15%. Cổ tức dự kiến cao nhất là 8%.

Năm 201, công ty đạt 220 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế 4,6 tỷ đồng. Cổ tức ở mức 10% bằng tiền.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược