BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

BXH: LNST quý IV/2011 giảm 44,03% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2011, BXH đạt 217,15 tỷ đồng doanh thu tăng 35,76%, LNST đạt 4,89 tỷ đồng giảm 1,12% so với cùng kỳ năm 2010.

Công ty cổ phần VICEM bao bì Hải Phòng (BXH) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2011.

Riêng quý 4/2011 doanh thu thuần đạt 51,93 tỷ đồng tăng 13,91%, LNST đạt 0,75 tỷ đồng giảm 44,03% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BXH, Lợi nhuận quý 4/2011 giảm do tổng chi phí tăng 51,83% (chi phí tài chính tăng 736 triệu đồng) và sản lượng giảm 10,92% do thị trường tiêu thụ xi măng của các nhà máy bị giảm.

Lũy kế cả năm 2011, BXH đạt 217,15 tỷ đồng doanh thu tăng 35,76%, LNST đạt 4,89 tỷ đồng giảm 1,12% so với cùng kỳ năm 2010.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

Năm 2011

Năm 2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

51.93

45.59

13.91%

217.15

159.95

35.76%

LNST

0.75

1.34

-44.03%

4.89

4.95

-1.21%

Báo cáo Tài chính quý IV/2011 BXH


Theo - TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -10,6 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -15,2 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -33,0 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -42,6 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,8 -0,3 (-2,3%) 3,54,3
HNX29,0 0,0 (0,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược