BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: BVH – HSBC Insurance thoái vốn thành công

Toàn bộ 122,5 triệu cổ phiếu BVH mà HSBC Insurance (Asia – Pacific) Holding nắm giữ được bán thành công và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 26/3/2013.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  HSBC Insurance (Asia – Pacific) Holding

Mã chứng khoán: BVH

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 122.509.091 CP, tỷ lệ 18%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 122.509.091 CP

Số lượng CP đã bán: 122.509.091 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 26/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược