BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Quyền lợi cổ đông: BVH - 22/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 24/04/2013.

 

Ngày 15/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 276 /2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 22/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 26/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện        : dự kiến ngày 24/04/2013

Địa điểm thực hiện        : dự kiến Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nội dung Đại hội: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013; phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013; và các nội dung khác 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược