BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Kết quả kinh doanh: Năm 2012, BVH chi trả 579 tỷ đồng cổ tức cho Bộ Tài chính

Bộ tài chính là cổ đông lớn nhất của BVH, sở hữu trên 70% vốn điều lệ của tập đoàn.

 

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và cả năm 2012.
 
So với quý IV/2011, quý IV/2012 BVH có phần giảm sút về kinh doanh bảo hiểm. Doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm quý 4 giảm nhẹ trong khi chi trực tiếp liên quan đến bảo hiểm tăng 12% khiến lãi gộp của BVH giảm 44%, đạt 391 tỷ đồng.
 
Sau khi trang trải các chi phí, lãi thuần kinh doanh bảo hiểm quý IV/2012 của BVH âm 263 tỷ đồng. Cùng kỳ, hoạt động này mang lại cho BVH khoản lãi thuần 164,7 tỷ đồng.
 
Hoạt động bảo hiểm giảm sút, nhưng hoạt động ngân hàng và hoạt động tài chính của BVH có phần khởi sắc với lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ, lần lượt đạt 114 tỷ đồng và 693 tỷ đồng.
 
Kết quả quý IV/2012, BVH lãi ròng 304,2 tỷ đồng, trong đó 296,2 tỷ đồng là LNST dành cho cổ đông công ty mẹ. Lũy kế cả năm 2012 BVH lãi 1.248,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2011.
 
So với kế hoạch 915 tỷ đồng LNST, năm 2012 BVH đã vượt 45,2% kế hoạch được giao. Mức lợi nhuận báo cáo cao hơn mức ước tính của BVH trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 được tổ chức vào giữa tháng 1/2013.
Kết quả kinh doanh: Năm 2012, BVH chi trả 579 tỷ đồng cổ tức cho Bộ Tài chínhBVH

Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược