BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Công bố thông tin: BVH báo cáo quản trị năm 2012

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 29 nghị quyết và quyết định.

Thay đổi nhân sự: Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm thôi không đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhưng vẫn là người có liên quan tới BVH với chức vụ Tổng Giám đốc.

Ông Lê Hải Phong được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược