BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Nhà đầu tư chiến lược: BVH sẽ công bố vào ngày mai

Công ty Sumitomo đã xác nhận bỏ ra khoảng 360 triệu USD mua lại 18% cổ phần của HSBC tại Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt ( BVH) cho biết sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai (20/12) để công bố nhà đầu tư chiến lược.

Theo thông tin từ Chinhphu.vn, tập đoàn Sumitomo xác nhận bỏ ra 30 tỷ yên (360 triệu USD) để mua lại 18% vốn cổ phần của HSBC tại Bảo Việt. Sumitomo sẽ phái nhân viên tới Bảo Việt nhằm hỗ trợ mở rộng các hoạt động của Bảo Việt như cung cấp kỹ năng kinh doanh trong hoạt động bảo hiểm sinh mệnh, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Thông tin HSBC thoái vốn tại Bảo Việt đã được đồn đoán từ giữa năm khi HSBC hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (5 năm từ tháng 9/2007); tuy nhiên tại thời điểm đó chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Tại cuộc họp đại hội cổ đông bất thường của BVH ngày 29/11, ông Charles Bernard Gregory, đại diện của HSBC vẫn được bầu vào Hội đồng quản trị của BVH.  


Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược