BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

Thay đổi nhân sự: BVH – ông Lê Quang Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

Theo đó, ông Lê Quang Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012.

Đại hội thống nhất bầu ông Lê Quang Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Như vậy, HĐQT của Tập đoàn có quy mô là 8 thành viên. Ban kiểm soát gồm 5 thành viên, trong đó, ông Phan Kim Bằng là trưởng ban kiểm soát.

Về phía ban điều hành, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc tập đoàn.

Cùng ngày, BVH công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Quang Bình và bầu ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược