BVH

Tập đoàn Bảo Việt (HSX)

ĐHCĐ bất thường: BVH đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 15%

Đại hội sẽ bầu 9 thành viên HĐQT và 5 thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày 29/11, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2012 - 2017), đồng thời, phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Tập đoàn.

Theo đó, Đại hội sẽ bầu 9 thành viên HĐQT và 5 thành viên Ban Kiểm soát.

HĐQT Tập đoàn trình ĐHCĐ chiến lược kinh doanh tới năm 2015 với tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân hàng năm 12%; tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hàng năm 15%. Vào cuối năm 2015, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ ước đạt 16 - 18%.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ mới, HĐQT sẽ thực hiện 3 nhóm giải pháp chiến lược: tạo nền tảng phát triển bền vững thông qua việc hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, phát triển công nghệ thông tin; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các hoạt động kinh doanh cốt lõi, duy trì vị thế dẫn đầu; cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tài chính trọn gói, mở rộng thị trường khu vực...

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 956,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 903,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,3 +8.758,0 (9.698,8%) 2,123,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược